Aktualności

11 sierpnia w Urzędzie Gminy sołtysi oraz radni zapoznali się z projektem wieloletniego planu rozwoju infrastruktury komunalnej na obszarze gminy Czerwonak. Opracowanie, przygotowywane we współpracy Wydziału Infrastruktury i Funduszy Europejskich oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o.o. od maja br., prezentuje w formie graficznej oraz tabelarycznej zamierzenia inwestycyjne gminy związane z rozwojem sieci dróg rowerowych, kanalizacji, wodociągów oraz dróg gminnych w kolejnych okresach pięcioletnich. Dokument, w całości przekazany do konsultacji radom sołeckim i radnym, został zaprezentowany na zebraniach sołeckich. Po analizie uwag mieszkańców wieloletni plan zostanie zweryfikowany w zakresie terminów realizacji i ich orientacyjnych kosztów. Ostatnim etapem będzie przyjęcie planu przez Radę Gminy, aby stałCzytaj więcej

Ulica Gdyńska, która prowadzi z Poznania w stronę Koziegłów, jest jedną z najbardziej zakorkowanych ulic aglomeracji poznańskiej. Przejeżdża przez nią w ciągu doby blisko 30 tys. samochodów. Mieszkańcy Koziegłów i innych miejscowości w gminie Czerwonak nieustannie stoją w korkach. Przyczynia się do tego przejazd kolejowy – w ciągu doby jest zamknięty przez blisko dwie godziny. Drogi za zaakceptowanie spalarni Wygodniejszy i szybszy dojazd do Poznania był kartą przetargową w negocjacjach z mieszkańcami Czerwonaka w sprawie budowy spalarni śmieci. Mieszkańcy gminy byli przeciwni tej inwestycji. Władze Poznania chciały przekonać ich, że na budowie spalarni nie tylko nie stracą, ale mogą też zyskać, bo dzięki budowie nowychCzytaj więcej